APOSTA PER LA QUALITAT REAL EN L’ENSENYAMENT

AUXILIARS DE CONVERSA AL COL•LEGI

EDUCACIÓ PLURILINGÜE DE QUALITAT

Un parlant nadiu de llengua estrangera és la millor manera d'entrar en contacte amb l'idioma de manera viva, exposar-se a un accent autèntic i aprendre l'idioma i la seva cultura gràcies a la interacció diària.

PROJECTE EDUCATIU

QUÈ ÉS UN AUXILIAR DE CONVERSA

Recolzament lingüístic nadiu
Un Auxiliar de Conversa és una persona nativa d'una llengua estrangera, que dona suport lingüístic a l'escola. La seva missió és millorar la fluïdesa, la pronunciació i la comprensió de la seva llengua, tant per part dels alumnes com dels professors i els pares.
Joves qualificats
La majoria dels auxiliars, acuradament seleccionats, són graduats recentment. Es tracta, doncs, de joves amb una certa qualificació, desig de realitzar amb professionalitat les seves tasques i amb interès a ensenyar la seva pròpia llengua i cultura. Com a Auxiliars de Conversa, estan en un programa de pràctiques.
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

L’AUXILIAR DE CONVERSA

EL REFORÇ IDEAL PER AL PLURILINGÜISME DINS I FORA DE L'AULA

L’auxiliar de conversa està a disposició de les tasques que li encomana el responsable del seu departament i es relaciona amb els alumnes com els altres professors.

Possibles tasques a realitzar:

Conversar amb petits grups d’alumnat, tant dins com a fora de l’aula. L’auxiliar seu amb l’alumnat i interactua amb ells i elles de forma natural i propera. D’aquesta manera, l’alumnat adquireix la confiança per a parlar a la vegada que rep una atenció més individualitzada.

Participar en alguna activitat extraescolar o complementària. L’auxiliar dedica temps a l’alumnat en un context més distès en el qual l’idioma es treballa de manera indirecta i més natural, i al mateix temps es juga o es practica algun esport. Aquest fet també permet explorar vocabulari diferent.

Ajudar per a preparar exàmens oficials d’idiomes, especialment la part oral (speaking). En poder disposar d’una persona jove, l’alumnat s’esforça per a comunicar-se amb ell/ella i superar, d’aquesta manera, les pròpies barreres. Disposen d’un model de pronúncia que els ajuda a millorar la seva pròpia i els facilita pensar en un altre idioma.

Acompanyar al professor titular al llarg de les classes per a recolzar amb el seu accent nadiu i per a complementar la lliçó. Igualment, l’auxiliar també aporta riquesa en compartir la seva cultura d’origen i oferir una perspectiva diferent sobre la realitat, la qual cosa promou una dimensió global i internacional del projecte educatiu.

PROJECTE D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE COMPLET

Comptar amb un o diversos auxiliars posa de manifest que un centre està realitzant un esforç per a oferir una educació de qualitat en un aspecte -l’aprenentatge d’idiomes- el qual és molt valorat per les famílies.

Un Auxiliar de Conversa no només contribueix a la millora de la pronúncia i la fluïdesa a l’hora de parlar, també contribueix a conèixer la cultura i els costums del seu país d’origen, perquè una llengua és molt més que paraules. Igualment, també inclou una perspectiva de la realitat, una sensibilitat, percepcions i valoracions diferents les quals amplien la ment i el vocabulari.

Do you want to see the content for English speakers?